ΝΕΑ - ΑΡΘΡΑ

Διορθωτική γυμναστική

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Η κινησιοθεραπεία αποτελεί τη βάση της λειτουργικής αποκατάστασης των ατόμων μετά...

Τι είναι η Κύφωση;

Κύφωση λέγεται η απόκλιση της σπονδυλικής στήλης σε όλο το μήκος ή ενός μέρους μόνο, με το κυρτό προς τα πίσω. Παρατηρείται στο πλάγιο...