ΝΕΑ - ΑΡΘΡΑ

Λορδωτική και κυφωτική στάση

Το ανθρώπινο σώμα είναι μία πολύπλοκη κατασκευή από ανομοιογενή βιολογικά υλικά, τα οποία με τη ρυθμιστική δράση του νευρικού συστήματος,...

Τι είναι λόρδωση;

ΛΟΡΔΩΣΗ λέγεται η αύξηση της κυρτότητας της αυχενικής και της οσφυϊκής μοίρας προς τα εμπρός. Τα βασικά χαρακτηριστικά της λορδωτικής...